FIRMA

40 lat badań, entuzjazmu i kolorów!

W życiu człowieka 40 lat jest powszechnie uznawane za bardzo ważny kamień milowy, czas w życiu, w którym odpowiednia równowaga doświadczeń, świadomości i energii daje możliwość dokładnej analizy tego, co zostało osiągnięte i pozwala na nakreślenie nowych ważnych celów na przyszłość.

Z tych samych powodów ten kamień milowy ma również fundamentalne znaczenie dla firmy takiej jak Europolveri, która zawsze opierała swoją solidność na szacunku i uznaniu dla ludzi, którzy ją tworzą i z nią współpracują: ludzi, których należy dziś uczcić za fundamentalny wkład, jaki wnieśli pod względem zawodowym i ludzkim w rozwój i konsolidację firmy.

Dziś głównym wyzwaniem jest poszerzanie horyzontów, począwszy od zdobytego doświadczenia merytorycznego, znajomości własnego sektora działalności oraz wykazanej przez lata umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniającego się rynku.
W Europolveri planowanie na przyszłość oznacza programowanie badań w celu sformułowania nowych produktów, innowacji technologicznych, a przede wszystkim coraz bardziej wykwalifikowanego szkolenia zasobów ludzkich.

Działalność badawcza, prowadzona przez wysoko wykwalifikowany personel wywodzący się ze środowisk związanych z chemią podstawową i naukami ścisłymi, przy pomocy wyrafinowanego oprzyrządowania, umożliwiła zarządzanie i rozwiązywanie najbardziej specyficznych i szczególnych potrzeb w zakresie wykończenia i zastosowania, zapewniając klientom cenną pomoc i doradztwo, a także przygotowanie konkretnych projektów badawczych na zamówienie.

Firma jest obecnie w trzecim pokoleniu i choć jej strategie ewoluowały, zachowuje ona orientację, która była początkiem tego przedsiębiorczego wyzwania w 1982 roku. Dokonywanie zrównoważonych wyborów oznacza myślenie o przyszłości i odpowiadanie na potrzeby płynące od ludzi i terytorium, z ideą rozwoju rozumianego przede wszystkim jako wzrost, który niesie ze sobą poprawę warunków życia i realizację polityki w coraz większym stopniu ukierunkowanej na ochronę środowiska i ludzi.

Kolejnym aspektem o pierwszorzędnym znaczeniu, który charakteryzował te pierwsze 40 lat działalności, są relacje, jakie firma zdołała nawiązać ze swoimi klientami i dostawcami: relacje naznaczone profesjonalizmem i kompetencją, które stymulowały dostarczanie konkretnych rozwiązań dla najbardziej zróżnicowanych potrzeb i problemów.

Uczynienie własnego sukcesu i osiągnięć powodem do rozwoju dla tych, którzy mieli mniej szczęścia i możliwości, to filozofia, z którą Europolveri uczestniczy w ostatnich latach w programie UNICEF “Universal Donation”; podobnie jak w przypadku 25. i 30. rocznicy istnienia firmy, również w tym roku zaangażuje się w adopcję na odległość dzieci z całego świata w ramach projektu Terre des Hommes.

Kamień milowy, jakim jest 40 lat, pozwala Europolveri spojrzeć z satysfakcją na przeszłość i z wielkim entuzjazmem na przyszłość, z przekonaniem, że ta rocznica może stać się solidnym punktem wyjścia do realizacji nowych, ambitnych celów!

Scroll to Top
Przewiń do góry