SPOLEČNOST

Poslání

Naším posláním je poskytovat našim zákazníkům nejlepší možná řešení prostřednictvím produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, mají vynikající kvalitu, jsou co nejinovativnější a odpovídají na potřeby trhu. Kromě toho si společnost díky svému silnému zaměření na výzkum stanovila za cíl být zdrojem inspirace při vývoji nových řešení v oblasti práškových barev.

Díky vývoji dosaženému v průběhu let se společnost Europolveri prosadila v celé Evropě, na Středním východě, v Severní Africe a Střední Americe, zaměstnává více než 100 spolupracovníků a je styčným bodem ve světě práškových barev.

Přejít nahoru
Přejít na začátek