FILOZOFIE

Iniciativy

Společnost Europolveri se od počátku rozhodla věnovat pozornost sociálním otázkám a věnovat část svých zdrojů těm nejslabším a území, ve kterém sídlí.

Z tohoto důvodu je již několik let zapojena do programu univerzálního dárcovství UNICEF.
U příležitosti pětadvacátého výročí činnosti chtěla společnost věnovat pozornost svým zaměstnancům, kteří pocházejí z celého světa, a prostřednictvím sdružení Terres des Hommes adoptovala 20 dětí různého původu. U příležitosti třicátého výročí činnosti se společnost rozhodla, stále prostřednictvím Terre des Hommes, adoptovat Casa del Sole v Namibii, tedy strukturu, která nabízí ochranu, vzdělání a materiální a lékařskou podporu dětem, a také se rozhodla nahradit vánoční dárky personalizovanou kartičkou, která potvrzuje dar poskytnutý společností.
V průběhu let společnost podpořila Zelený kříž a obec Sandrigo příspěvkem na nákup sanitky a minibusu pro invalidy.
Podpořila také Surgery for Children, sdružení lékařů, sester a dobrovolníků, které propaguje zdravotní péči o děti v chudých zemích.
Během nedávné pandemie Covid-19 vyčlenila společnost Europolveri velkou částku na podporu nemocnice San Bortolo ve Vicenze.

Při nákupu vánočních dárků pro své zaměstnance pak rozhodla po několik let nejprve podporovat družstvo Conca d’Oro, sociální farmu, která do zemědělské a živočišné výroby zapojuje lidi s postižením, a poté nadaci Città della Speranza, která se zabývá výzkumem dětských nemocí.

Přejít nahoru
Přejít na začátek