FILOZOFIE

Etika

Rodinné hodnoty

Již od založení společnosti v roce 1982 představují etické a morální hodnoty základní kámen, kolem kterého Giuseppe Zaniolo budoval a rozvíjel svoji společnost, neboť věřil, že je nutné je předávat je svým dětem a vnukům a také svým nejbližším spolupracovníkům.
Potřeba považovat se za protagonisty pracovního a společenského života vždy představovala středobod naší společnosti.

Naše hodnoty a naše očekávání jsou jádrem všeho, co děláme. Definují náš kodex chování a provází všechny, kteří pro nás pracují. Naše hodnoty a naše očekávání jsou více než jen slova, společně nás směrují k dosahování našich každodenních cílů. Utvářejí naši kulturu a řídí naše jednání a rozhodovací procesy, abychom neztratili důvěru lidí, kteří se na nás každý den spoléhají. Je na nás všech, abychom každý den vytvářeli ze společnosti Europolveri společnost, na kterou můžeme být všichni hrdí.

Přejít nahoru
Přejít na začátek