SPOLEČNOST

40 let výzkumu, nadšení a barev!

Čtyřicet let je v životě člověka všeobecně považováno za velmi důležitý mezník, za období, kdy správná rovnováha zkušeností, vědomí a energie dává příležitost pečlivě analyzovat, čeho bylo dosaženo, a umožňuje vytyčit nové důležité cíle do budoucna.

Ze stejných důvodů je tento milník zásadní i pro společnost, jako je Europolveri, která vždy zakládala svou pevnost na úctě a uznání lidí, kteří ji tvoří a pracují s ní: lidí, kteří by dnes měli být oslavováni za zásadní profesní a lidský přínos k růstu a konsolidaci společnosti.

Dnes je hlavní výzvou rozšíření obzorů, které vychází z nabytých zkušeností, znalostí vlastního oboru podnikání a schopnosti rychle se přizpůsobit vyvíjejícímu se trhu.
Plánování budoucnosti znamená pro společnost Europolveri programování výzkumu s cílem formulovat nové výrobky, technologické inovace a především stále kvalifikovanější vzdělávání lidských zdrojů.

Výzkumná činnost prováděná vysoce kvalifikovaným personálem pocházejícím ze základního chemického a přírodovědného prostředí za pomoci sofistikovaného přístrojového vybavení umožnila zvládnout a vyřešit nejspecifičtější a nejkonkrétnější potřeby z hlediska úpravy a aplikace, a poskytnout tak zákazníkům cennou pomoc a poradenství, jakož i přípravu specifických výzkumných projektů na míru.

Společnost je nyní ve třetí generaci, a přestože se její strategie vyvíjely, zachovává si orientaci, která stála na počátku této podnikatelské výzvy v roce 1982. Udržitelná rozhodnutí znamenají přemýšlet o budoucnosti a reagovat na požadavky lidí a území, přičemž rozvoj je chápán především jako růst, který s sebou přináší lepší životní podmínky a provádění politik stále více zaměřených na ochranu životního prostředí a lidí.

Dalším aspektem prvořadého významu, který charakterizuje prvních 40 let činnosti, je vztah, který společnost dokázala navázat se svými zákazníky a dodavateli: vztah vyznačující se profesionalitou a kompetencí, který stimuloval poskytování specifických řešení nejrůznějších potřeb a problémů.

Učinit z vlastního úspěchu a úspěchů důvod k růstu pro ty, kteří měli méně štěstí a méně příležitostí, je filozofie, s níž se Europolveri v posledních letech podílí na programu UNICEF “Univerzální dárcovství”; stejně jako při 25. a 30. výročí se i letos zapojí do adopce dětí z celého světa na dálku v rámci projektu Terre des Hommes.

Milník 40 let na závěr umožňuje Europoleveri s uspokojením se ohlédnout za minulostí a s velkým nadšením hledět do budoucnosti s jistotou, že se toto výročí může stát pevným východiskem pro dosažení nových a ambiciózních cílů!

Přejít nahoru
Přejít na začátek